Czy Teflon jest rakotwórczy?

W drugiej połowie ubiegłego wieku teflon zdobył wiodącą rolę w kuchni na całym świecie, ponieważ dzięki swoim właściwościom nieprzywierającym pozwolił na ograniczenie użycia oleju do smażenia. Jednak na początku tego tysiąclecia pojawiły się pewne pytania dotyczące jego prawdopodobnego szkodliwego wpływu na zdrowie. Pytanie brzmi: czy teflon jest bezpieczny?

Co to jest teflon?

Teflon to nazwa marki, która obejmuje kilka materiałów syntetycznych, w tym politetrafluoroetylen (PTFE), rodzaj polimeru. Materiał ten jest używany od lat 40. XX wieku nie tylko do produkcji naczyń kuchennych z powłoką nieprzywierającą, ale także w wielu innych produktach gospodarstwa domowego. W rzeczywistości marka ta zdobyła tak dużą popularność na całym świecie, że jest używana jako nazwa generyczna dla produktów nieprzywierających. Ale problemem nie jest PTFE; jest nim PFOA: kwas perfluorooktanowy, znany również jako C8.

PFOA jest kolejnym składnikiem stosowanym w teflonie, choć ulega spaleniu w procesie produkcji i jest bardzo mało obecny w produkcie końcowym. Problem z tym polimerem polega na tym, że ma on długą trwałość w środowisku i we krwi. W rzeczywistości American Cancer Society podaje, że znajduje się on we krwi praktycznie każdego, aczkolwiek w bardzo niskich poziomach, które są nieszkodliwe dla człowieka. Zdarzały się jednak poważniejsze przypadki. Ale najbardziej niepokojące jest to, że nie jesteśmy pewni wszystkich sposobów, w jakie mamy kontakt z tym materiałem. Czy wiedzieliście na przykład, że jest on obecny w powłoce niektórych torebek do kuchenek mikrofalowych?

Najwyższy poziom PFOA we krwi stwierdzono na terenach, gdzie działa firma teflonowa. Odkryto, że substancja ta zanieczyściła źródła wody, dlatego firma musiała zaprzestać stosowania PFOA w produkcji naczyń kuchennych i innych naczyń z powłoką nieprzywierającą (a także ponieść wielomilionowy pozew). Nowy środek funkcjonuje od 2015 roku. Jednak naukowcy wciąż nie wiedzą, jak wiele szkód wyrządza PFOA. To, co wiedzą, to fakt, że teflon zdecydowanie nie jest głównym źródłem PFOA.

Czy Teflon jest rakotwórczy?

W raporcie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), która jest częścią WHO, uznano go za „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), choć nie wydała oficjalnego oświadczenia, we wstępnym raporcie stwierdza, że istnieją „sugestywne dowody na rakotwórczość, choć niewystarczające”, by wpływać na ludzi. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kolejnych badań i oczekiwanie na ich wyniki…

Źródła znalezionych danych: https://www.after.pl