Jakie czynności trzeba wykonać przed budową domu?

Wiadomo, że kiedy chcemy rozpocząć budowę naszego wymarzonego domu to musimy mieć wszystkie potrzebne dokumenty, aby zacząć realizować inwestycje. Także powinniśmy mieć naniesione wszystkie przyłączenia, które będą dochodziły do naszego domu i zapewnią nam na przykład wodę i prąd. Przed rozpoczęciem budowy musimy także przygotować się na wydanie sporej ilości pieniędzy, aby ona przynajmniej ruszyła.

Jakie dokumenty potrzebujemy, aby mieć pozwolenie na budowę domu?

Przed budową domu będzie nam potrzebna decyzja o warunkach zabudowy, ale też plan miejscowy. Dzięki temu planowi będzie można wykonać projekt zagospodarowania terenu. Oczywiście musimy mieć przygotowany projekt budowlany, który będzie wykonany przez specjalistów mających odpowiednie uprawnienia i będzie on zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Niezbędna również mapa sytuacyjno- wysokościowa do zrealizowania całego projektu naszego obiektu. Nie możemy zapomnieć o założeniu oświadczenia, że nasza posesja może być połączona z drogą publiczną. Powinny być wykonane także wszelkie niezbędne badania geodezyjne. Powinniśmy mieć również oświadczenie o tym, że mamy prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane.

Jakie sieci powinny być poprowadzone do domu, aby mieć wszystkie niezbędne przyłącza do prawidłowego funkcjonowania?

Najważniejsze jest oczywiście wykonanie odpowiednich przyłączeń, abyśmy mieli dostęp na swojej działce do prądu oraz wody. W dzisiejszych czasach bardzo często również chcemy mieć dostęp do gazu z sieci oraz ciągniemy światłowód, aby w domu mieć szybki i stabilny Internet.  Wiadomo, że kiedy będzie trzeba z oddalonego punktu się przyłączyć do danej sieci to takie przyłącze wody koszt tej instalacji może być trochę wyższy niż zazwyczaj. Tak samo będzie z przyłącze energetyczne koszt, dlatego warto sprawdzić już w czasie zakupu danej działki, czy nie będzie problemu z tego typu uzbrojeniem działki. Należy wtedy wyposażyć grunt w odpowiednie sieci, dzięki którym będziemy mieli dostęp do gazu, prądu, czy wody.  Takie uzbrojenie działki należy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Planując zakup danej działki należy udać się do poszczególnych zakładów, aby sprawdzić, czy do niej da się wykonać poszczególne przyłącza oraz jaka byłaby ich cena. W przypadku, gdy chcemy, aby dany teren został uzbrojony w prąd to musimy złożyć odpowiedni wniosek i zostanie w takim momencie ustalone jak ma przebiegać cała instalacja.  Przyłącze elektryczne może być poprowdzone na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umieszczenie kabli, a drugim rozwiązaniem jest przyłączenie nadpowietrzne.