Żywica na balkon – proces – krok po kroku

Żywica pozwala na balkonie zastosować powłokę, która nie ma łączeń. Jest jednolitą warstwą bez szwów i dylatacji. Są one niepotrzebne. Polimery są mocne i elastyczne. Jest rozwiązaniem alternatywnym dla wykończenia przy użyciu płytek ceramicznych. Żywica na taras zamiast płytek daje gwarancję długiego użytkowania.

Jak ułożyć żywicę na balkonie?

Na początek trzeba wykonać oczyszczenie i wyrównanie powierzchni balkonu. Wszystkie nierówności, nadlewki luźne elementy podłoża muszą zostać usunięte. Kurz zmieciony i zlikwidowany osad z mleczka cementowego. Może negatywnie wpłynąć na przyczepność warstw żywicy do podłoża.

Następnie wykonuje się zabezpieczenie balkonu przed wilgocią. Uszczelnienia wszelkich połączeń należy wykonać przy pomocy mas uszczelniających w tubie do aplikacji za pomocą pistoletu mechanicznego sprężającego masę w pojemniku. Połączenia ściany z płytą balkonową należy uszczelnić na trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

Teraz można wykonać gruntowanie płyty balkonu. Podłoże trzeba zagruntować przy użyciu preparatu impregnującego. Do zakamarków i wąskich obrzeży używa się pędzla. Resztę płaskich powierzchni gruntuje się wałkiem malarskim.

Po związaniu zaprawy gruntującej należy jeszcze raz odkurzyć powierzchnię balkonu i odtłuścić acetonem.

Odkurzenie i odtłuszczenie powierzchni

Kolejnym etapem jest naniesienie membrany weber.dry PUR seal.

Odkurzamy zagruntowaną powierzchnię i odtłuszczamy acetonem.


Wyznaczamy granice taśmą

Taśmą papierową wyznaczamy granice nakładania preparatu.


Nanosimy membranę weber.dry PUR seal

Membranę weber.dry PUR seal nanosimy pędzlem w miejscach trudniej dostępnych. Na dużych powierzchniach używamy wałka.

Nałożenie ostatnich dwóch warstw w postaci membrany z żywicy rozpoczyna się od przyklejenia taśmy malarskiej na odcięciach krawędzi. Po nałożeniu pierwszej warstwy natychmiast należy usunąć taśmy odcinające.

Na drugi dzień po całkowitym wyschnięciu żywicy, należy przeprowadzić kolejne odkurzanie i odtłuszczanie i można nałożyć ostateczna warstwę membrany poliuretanowej. Na jeszcze wilgotne podłoże aplikuje się posypkę mineralną i pozostawia do związania.

W kolejnym dniu usuwa się nadmiar piasku kwarcowego. Dzieło kończy nałożenie warstwy zamykającej, która stabilizuje warstwę kruszywa mineralnego.

Jeśli posypka ma barwę neutralną, ostatnią powłokę można zabarwić. Jeżeli piasek był kolorowy żywica stabilizująca powinna być bezbarwna.